Bestyrelse

Formand (på selskabets adresse)
Lars Stig Duehart
Strandmøllevej 2
6000 Kolding
Tlf.nr.: 30 73 35 07
Mail: info@drachmann-selskabet.dk


Bestyrelsesmedlemmer:

Ruth Føns Petersen
Svendborgvej 23, 1tv
6000 Kolding
Tlf.nr.: 7552 2482
Mail: ruthfons42@mail.com

Inger Duehart
Strandmøllevej 2
6000 Kolding
Tlf.nr.: 7553 3698
Mail: inger@duehart.dk

Hjemmeside design: Duexdesign